top of page

ROMA DÖNEMİ

1933 - 45

KURULUŞ

1946 - 55

1956 - 61

1962 - 98

1999-2005

2005 - 17

MS 69 Roma Dönemi

Nikomedia kurulur

Nikomedia Doğu Roma İmparatorluğu'nun 3.başkentidir. 

Bugün SEKA alanında günümüze ulaşan kalıntılar vardır. 

03.06.1933

Sümerbank kurulur

I. Sanayi Kalkınma Planı çerçevesinde Sümerbank kurulur.

02.10.1998

SEKA'nın kapatılma kararına karşı işçiler 30 gün süren direniş gerçekleştirirler

Bu direniş ve mücadele kapatılma kararının iptal edilmesiyle sonuçlanır.

1933

Kağıt fabrikasının kurulmasıyla ilgili Sümerbank-İş Bankası arasında rekabet yaşanır

01.03.1934

Mehmet Ali Kağıtçı göreve başlar

Kağıtçı Sümerbank'ta kağıt fabrikası kuruluşunu gerçekleştirmek üzere görevlendirilir.

09.07.1936

İlk iş cinayeti gerçekleşir

Fabrikanın üretime başlamasından hemen sonra bir işçi makineye kapılarak hayatını kaybeder.

18.08.1937

Kağıt fabrikasından şehir şebekesine elektrik verilir

Kağıt ve karton fabrikasından elektrik alarak şehir şebekesine elektrik verilir.

1935

Hermann Jansen'e İzmit kent planı hazırlatılır

14.08.1934

İzmit Kağıt Fabrikası'nın temeli atılır

İzmit Kâğıtspor Kulübü kurulur

1937

20.06.1941

Mehmet Ali Kağıtçı'nın görevine son verilir

Sapanca Su Tesisatı devreye girer

23.06.1943

Odun Selülozu ve Klor-Alkali Fabrikaları işletmeye alınır

17.08.1945

Yerleşkeye katlı lojmanlar, yeni üretim ve depo yapıları eklenir

1946-1954

1947

Kağıt-İş kurulur

Eylül 1946

Kocaeli Selüloz Sanayi İşçileri Sendikası kurulur

Sendika TSEKP (Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi) kadrolarından Şoför İdris'in desteği ve yönlendirmesiyle kurulur

1946

Revir açılır

Fabrika içinde ilk sağlık birimi kurulur.

09.02.1952

Selülöz-İş Sendikası kurulur

21.06.1955

Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları İşletmesi Kanunu yürürlüğe girer ve SEKA kurulur

Sümerbank'tan ayrılarak yeni bir şirket haline gelir.

1955-1956

D-100 Otoyolu kullanıma açılır

1956-1961

Yerleşkeye kooperatif evleri ve yeni üretim-depo yapıları eklenir

02.11.1956

SEKA Sineması faaliyete geçer

01.07.1961

SEKA Çocuk Dostları Derneği kurulur

1964

SEKA Genel Müdürü Cemal Köstem, 1. Kalkınma Planı gereğince SEKA'nın İzmit dışına çıkarak farklı kağıt üreten fabrikalar kuracağını açıklar

31.12.1965

SEKA tarihinin kesintisiz en uzun süre görev yapan Genel Müdürü Aziz Gümüş ve Teknik Yardımcısı Nihat Avcı göreve başlar

24.05.1967

SEKA Memurları, Hizmetlileri Sağlık ve Koruma, Yardımlaşma Derneği kurulur

1967-1994

SEKA'da memurlar örgütlenir

27.12.1977

İşveren sendikası kurulur

Kağıt Sendikası İşverenleri adıyla İstanbul'da kurulur.

06.07.1978

Yönetim kurulu kararı ile İzmit İşletmesi bağımsız bir müessese haline gelir (Genel Müdürlük teşkilatı ile birbirinden ayrılır)

Selülöz-İş Sendikası öncülüğünde protesto gösterileri düzenlenir ve greve çıkılır

06.09.1988

SEKA işçilerinin başlattığı grev 27 Ocak'ta Körfez Savaşı gerekçesiyle ertelenir

10.01.1991

24.04.1993

İzmit SEKA Odun Selülozu Fabrikası üretimine son verilir 

06.12.1997

İzmit SEKA özelleştirme kapsamına alınır

Özelleştirme Yüksek Kurul kararı ile İzmit SEKA özelleştirme kapsamına alınır.

10.09.1998

İzmit SEKA'nın kapatılma

kararı alınır

Özelleştirme Yüksek Kurul kararı ile İzmit SEKA'nın kapatılma kararı alınır.

1999

Selüloz ve Klor Alkali Fabrikası’nın işlevi durdurulur

20.07.2000

Klor Alkali Fabrikası sahası deprem konutlarına tahsis edilir

19.06.2003

Alanın küçük bir kısmı 1. derece, kalanı 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edilir

2005

SEKA'nın kapatılmasına karşı işçiler 51 gün süren direniş gerçekleştirirler

2007

SEKA Park açılır

05.08.1970

SEKA yönetim kuruluna ilk işçi temsilcisi katılır

1971

Yemek boykotu olur

1977-1995

SEKA'da grevler birçok kez Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenir (1977, 1979, 1995)

1984

SEKA Dergisi

yayın hayatına başlar

1984-1996 yıllarında işletmeden haberler yayınlanır.

1990

SEKA atıksu arıtma tesisi açılır

17.11.1992

1995

Fabrikada enerji amaçlı doğalgaz kullanılmaya başlanır

08.06.1998

SEKA Fidanlığı kamuoyunun büyük tepkisine rağmen Ford Otosan'a hibe edilir

2000

Kağıt-Der kurulur

Bir grup işçi tarafından kurulan Kağıt-Der sendika içi demokrasi mücadelesinde önemli bir odak olur.

2005-2009

Fabrika Belediye'ye devredilir, sonrasında alanda çok sayıda yapı yıkılır

Fabrika’nın işçi konutları, vazife evleri, 4. kağıt fabrikası, çok sayıda atölye binası, kıyıdaki üretim yapılarının bileşenleri, bazı donanımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılır veya hurda olarak satılır.

2009 - 2017

Fabrika kıyısı parka dönüştürülür. 1. ve 2. Kağıt Fabrikaları Bilim Müzesi ve Kağıt Merkezi olarak yeniden işlevlendirilir

11.02.2005

SEKA Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) ilgili koruma kurulundan onay alır

07.05.1973

T.C. SEKA Memurları Yardımlaşma Vakfı kurulur

1951

SEKA'da toplulukla ilk iş uyuşmazlığı Yüksek Hakem Kurulu'na gider

1873

Demiryolu inşa edilir

Kentte sanayinin gelişmesinde önemli bir adım olur.

18.04.1936

İzmit'te Cumhuriyet Dönemi'nin ilk kağıdı üretilir

Selüloz Sanayii Müessesesi Çırak Okulu açılır

04.09.1944

Bu okulun açılması İzmit SEKA'yı "fabrika kuran fabrika" konumuna getirir.

Bu durum kentin ve SEKA'nın fiziki değişimine etki eder.

1992'de tıkanan toplu sözleşme sürecinde SEKA işçileri yoğun eylemler gerçekleştirir

17.08.1999

Marmara Depremi olur

Fabrika alanı ve kentteki yıkılmış yapıların harfiyatı 62 evler sahilline dökülür ve kıyı dip yapısını bozan bir dolgu alan oluşmaya başlar.

Fabrika çalışanlarından vefat edenler olur.

Fabrika alanındaki yapıların bazıları hasar görür.

Gölcük merkezli deprem kentte ağır hasarlara neden olur.

21.06.1956

İşletmenin yayın organı olan SEKA Postası yayın hayatına başlar

29.10.1956

SEKA'da bir kreş açılır

1962-98 Klor - Alkali Fabrikası

1998 Elginkan Anadolu Lisesi

Lojman - Mine Candar

Sinema - Mine Candar

Spor Klubü - Yavuzhan Uray

Lojman - Ömer Akın

Çıraklık Okulu - Necati Altıntoprak

Rahim Yıldız

Yavuzhan Uray

bottom of page