top of page

ROMA DÖNEMİ

1933 - 45

KURULUŞ

1946 - 55

1956 - 61

1962 - 98

1999-2005

2005 - 17

09.07.1936

Fabrikanın üretime başlamasından hemen sonra bir işçi makineye kapılarak hayatını kaybeder.

Eylül 1946

Sendika TSEKP (Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi) kadrolarından Şoför İdris'in desteği ve yönlendirmesiyle kurulur.

1947

Kağıt-İş kurulur

1951

İşçilerin sendikaları aracılığıyla gündeme getirdikleri zam talepleri ile ortaya çıkan iş uyuşmazlığı dönemin çalışma mevzuatına uygun olarak Yüksek Hakem Kurulu'na gider ve kurul kararıyla sonuca bağlanır. Sonuçta işçiler zam alamazlar.

1967-1994

SEKA memurları; SEKA Memurları, Hizmetlileri Sağlık ve Koruma, Yardımlaşma Derneği, Genel Sanayi-Sen (17.05.1996), SEKA- PER (Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi Personeli Sendikası), SEKAM-SEN (Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayi Kamu Çalışanları Sendikası / 20.06.1994) gibi örgütlenmeler oluşturur.

27.12.1977

Kağıt Sendikası İşverenleri adıyla İstanbul'da kurulur.

1977-1995

SEKA'da grevler birçok kez Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenir (1977, 1979, 1995)

17.11.1992

Selüloz-İş grev kararı alır

Türk-İş üyesi Süloz-İş Sendikası'yla işveren sendikası Kamu-İş arasında sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine alınır.

02.10.1998

SEKA'nın kapatılma kararına karşı işçiler 30 gün süren direniş gerçekleştirirler

SEKA'nın kapatılma kararına karşı işçiler 30 gün süren direniş gerçekleştirirler. Bu direniş ve mücadele kapatılma kararının iptal edilmesiyle sonuçlanır.

2000

Kağıt-Der kurulur

Bir grup işçi tarafından kurulan Kağıt-Der sendika içi demokrasi mücadelesinde önemli bir odak olur.

2005

SEKA'nın kapatılmasına karşı işçiler 51 gün süren direniş gerçekleştirirler

Bu direniş, başta kent halkı olmak üzere, ülkenin demokrat, aydın, sanatçı ve bilim insanlarından da büyük destek alır. Uluslararası boyuta taşınan dayanışma ve destek ağları örülür.

Necati Altıntoprak - ses kaydı
00:00 / 00:00
Rahim Yıldız - ses kaydı
00:00 / 00:00
bottom of page