top of page

ROMA DÖNEMİ

1933 - 45

KURULUŞ

1946 - 55

1956 - 61

1962 - 98

1999-2005

2005 - 17

MS 69 Roma Dönemi

Nikomedia kurulur

SEKA Fabrikası kentin Roma Dönemi kalıntılarının üzerine inşa edilir. 1. ve 2. Kağıt Fabrikaları'nın inşa sürecinde kalıntılara rastlanır. Alan 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilir. Alttaki harita 1939 yılında Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü K. Dörner'in çalışması ile 2010 yılındaki arkeojeofizik çalışmalarının kent planı üzerinde çakıştırılması ile oluşturulmuştur.

14.08.1934

İzmit Kağıt Fabrikası'nın temeli atılır

Yerleşkeye katlı lojmanlar, yeni üretim ve depo yapıları eklenir

1946-1954

1956-1961

Yerleşkeye kooperatif evleri ve yeni üretim-depo yapıları eklenir

24.04.1993

İzmit SEKA Odun Selülozu Fabrikası üretimine son verilir

Fabrika alanına 1962 - 1998 yılları arasında Oluklu Mukavva Fabrikası, 4 ve 7 numaralı kağıt makineleri satılır.

10.09.1998

İzmit SEKA'nın kapatılma

kararı alınır

Özelleştirme Yüksek Kurulu İzmit SEKA'nın kapatılması kararını alır.

17.08.1999

Marmara Depremi olur

11.02.2005

SEKA Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) ilgili koruma kurulundan onay alır

2009 - 2017

Fabrika kıyısı parka dönüştürülür. 1. ve 2. Kağıt Fabrikaları Bilim Müzesi ve Kağıt Merkezi olarak yeniden işlevlendirilir

SEKA Fabrikası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilir. Fabrika’nın işçi konutları, vazife evleri, 4. kağıt fabrikası, çok sayıda atölye binası, kıyıdaki üretim yapılarının bileşenleri, bazı donanımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılır veya hurda olarak satılır.

Fabrika alanına 1936 - 1945 yılları arasında 1. ve 2. Kağıt Fabrikaları, Klor-Alkali Fabrikası, Kaolin Tesisi, Odun ve Paçavra Selüloz Fabrikaları, bazı yan üretim yapıları ve memur-işçi konutları inşa edilir.

Fabrika alanına 1946-1955 yılları arasında 3. Kağıt Fabrikası, yeni üretim yapıları, 69 işçi evleri, 2. tip vazife evleri, memur evleri gibi konutlar inşa edilir.

Fabrika alanına 1956-1961 yılları arasında 4. ve 5. Kağıt Fabrikaları ve yan tesisleri inşa edilir.

Fabrikada 1999 - 2005 yılları arasında Klor-Alkali Fabrikası kapatılır, arazisi deprem konutları inşası için Maliye Hazinesine devredilir. 1, 5, 9 numaralı kağıt makineleri satılır. 2003 yılında alanın küçük bir kısmı 1. derece, kalanı 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilir. 2005 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı (KAİP) onaylanır.

bottom of page