top of page

ROMA DÖNEMİ

1933 - 45

KURULUŞ

1946 - 55

1956 - 61

1962 - 98

1999-2005

2005 - 17

1873

Demiryolu inşa edilir

MS 69 Roma Dönemi

Nikomedia kurulur

Nikomedia Doğu Roma İmparatorluğu'nun 3. başkentidir. Bugün SEKA alanında günümüze ulaşan kalıntılar vardır. Dörner'in çalışması, arkeojeofizik araştırma ve İzmit/İstanbul Arkeoloji Müzelerindeki buluntular SEKA Fabrika alanında arkeolojik bulgulardır.

1935

Hermann Jansen'e İzmit kent planı hazırlatılır

1946

Revir açılır

Daha sonra SEKA Devlet Hastanesi ile büyüyecek sağlık hizmetinin ilk adımı atılır.

1955-1956

D-100 Otoyolu kullanıma açılır

Marmara Depremi olur

17.08.1999

20.07.2000

Klor Alkali Fabrikası sahası deprem konutlarına tahsis edilir

Ancak yerine bugünkü Elginkan Anadolu Lisesi inşa edilir.

2005-2009

Fabrika Belediye'ye devredilir, sonrasında alanda çok sayıda yapı yıkılır

SEKA Fabrikası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilir. Fabrika’nın işçi konutları, vazife evleri, 4. kağıt fabrikası, çok sayıda atölye binası, kıyıdaki üretim yapılarının bileşenleri, bazı donanımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılır veya hurda olarak satılır.

2007

SEKA Park açılır

Seka'nın işletilmesinde Fabrika içinden geçen demiryolunun önemli bir rolü olacaktır. Üretim demiryolu, deniz yolu ve karayolu ortaklığında yapılır.

Otoyolun genişletilmesi ile Fabrika'nın lojmanlarından bir kısmı yıkılır. Otoyol ile kentin suyla ilişkisi de zayıflar.

Gölcük merkezli deprem kentte çok ciddi hasarlar ve can kaybına neden olur. Fabrika sahası da depremden etkilenir. Fabrika çalışanlarından da yaralanan, sakatlanan ve ölenler olur.

Demiryolu ile deniz arasındaki alan bir miktar denizin de doldurulmasıyla kafeler ve spor alanlarını içeren bir parka dönüştürülür.

bottom of page