top of page

ROMA DÖNEMİ

1933 - 45

KURULUŞ

1946 - 55

1956 - 61

1962 - 98

1999-2005

2005 - 17

03.06.1933

Sümerbank kurulur

I. Sanayi Kalkınma Planı çerçevesinde Sümerbank kurulur.

1933

Kağıt Fabrikası'nın gerek hangi kurum tarafından kurulacağı, gerekse de hangi kentte kurulacağı konusunda bir rekabet söz konusudur. İzmit'e karar kılınınca da kent içinde neresi olacağı konusunda bir çekişme olur.

01.03.1934

Kağıtçı Sümerbank'ta kağıt fabrikası kuruluşunu gerçekleştirmek üzere 350 lira maaşla göreve başlar. Bu tarihten 1938'e kadar kurucu müdür olarak ve 1939'dan 1941'e kadar da müessese müdürü olarak görev yapar.

14.08.1934

İzmit Kağıt Fabrikası'nın temeli atılır

18.04.1936

İzmit'te Cumhuriyet Dönemi'nin

ilk kağıdı üretilir

20.06.1941

Mehmet Ali Kağıtçı'nın müessesedeki görevine son verilir.

1964

SEKA Genel Müdürü Cemal Köstem, 1. Kalkınma Planı gereğince SEKA'nın İzmit dışına çıkarak farklı kağıt üreten fabrikalar kuracağını açıklar

Genel Müdür Cemal Köstem, Çaycuma'da kraft kağıdı, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gazete kağıdı ve Muğla Orman bölgesinde yazı-tabı kağıdı üretileceğini açıklar. Böylece İzmit SEKA ana işletme olarak ülke çapında büyüyeceğini, ürün çeşidini arttıracağını ilan etmiş olur.

31.12.1965

SEKA tarihinin kesintisiz en uzun süre görev yapan Genel Müdürü Aziz Gümüş ve teknik Yardımcısı Nihat Avcı göreve başlar

05.08.1970

SEKA yönetim kuruluna ilk işçi temsilcisi katılır

06.07.1978

Yönetim kurulu kararı ile İzmit İşletmesi bağımsız bir müessese haline gelir (Genel Müdürlük teşkilatı ile birbirinden ayrılır)

06.12.1997

İzmit SEKA özelleştirme kapsamına alınır

Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile İzmit SEKA özelleştirme kapsamına alınır (Ertesi yıl da özelleştirme programına alınır ve Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları AŞ ünvanı ile anonim şirket statüsüne dönüştürülür).

10.09.1998

İzmit SEKA'nın kapatılma

kararı alınır

Özelleştirme Yüksek Kurulu İzmit SEKA'nın kapatılması kararını alır.

bottom of page